Jajahan Bachok

Bandar Pelancongan Islam

Jajahan Bachok merupakan salah satu daripada 11 jajahan pentadbiran negeri Kelantan. Ia disempadani oleh Jajahan Kota Bharu dan Jajahan Pasir Puteh. ———- ♡ ———- District of Bachok is one of the 11 provinces of Kelantan, Malaysia. It is bordered by Kota Bharu and Pasir Puteh.