Jajahan Tanah Merah

District of Tanah Merah is one of the 11 provinces of Kelantan, Malaysia. It is bordered by Jeli, Pasir Mas, Machang, Kuala Krai and Thailand. ———- ♡ ———- Jajahan Tanah Merah merupakan salah satu daripada 11 jajahan pentadbiran negeri Kelantan. Ia disempadani oleh Jajahan Jeli, Jajahan Pasir Mas, Jajahan Machang, Jajahan Kuala Krai dan negara Thailand.