Majlis Daerah Gua Musang

Majlis Daerah Gua Musang

Average Reviews

Description

Ikuti MyKelate di media sosial berikut :

Majlis Daerah Gua Musang (MDGM) adalah salah sebuah daripada 12 buah Pihak Berkuasa Tempatan di Negeri Kelantan termasuk Majlis Perbandaran Kota Bharu. Diawal penubuhan ia dikenali dengan nama Majlis Daerah Ulu Kelantan. Menerusi Warta K.N.PU 32 yang bertarikh 13 September 1983, Majlis Daerah Ulu Kelantan telah ditukar nama kepada Majlis Daerah Gua Musang. Penyusunan semula dibuat di bawah Akta 171 dan 176 mulai 1 Januari 1979.

MDGM telah dibentuk hasil daripada penubuhan serta pencantuman dua buah Penguasa Tempatan yang sedia ada iaitu Lembaga Bandaran Gua Musang dengan Majlis Tempatan Bertam yang telah ditubuhkan pada 1 Mac 1984 di bawah Seksyen 3(1), Undang-Undang Majlis Tempatan 1952.

Di samping itu, MDGM meluaskan lagi empayarnya dengan mengadakan perluasan kawasan operasi majlis daripada 0.68 batu persegi (1.76 kilometer persegi) kepada 50 batu persegi (129.5 kilometer persegi). Antara kawasan tersebut ialah Kampung Star, Kampung Pulai, Pasir Tumbuh, Chegar Bongor, Kampung Kerinting, Limau Kasturi, Batu Papan dan Kampung Lepan Tupai (Lepan Jaya).

Selepas pewartaan perluasan kawasan MDGM pada 15hb September 2005, keluasan pentadbiran MDGM telah bertambah iaitu seluas 7,979.77 kilometer persegi yang mana ianya merangkumi 3 daerah iaitu Daerah Galas, Daerah Bertam dan Daerah Ciku.

Alamat Majlis Daerah Gua Musang,
18300 Gua Musang, Kelantan
Tel +6099120235
Faks +6099121044
Emel [email protected]
Web https://mdgm.kelantan.gov.my/

Gua Musang District Council (MDGM) is one of the 12 Local Authorities in the State of Kelantan including the Kota Bharu Municipal Council. At the beginning of its establishment it was known as Ulu Kelantan District Council. Through K.N.PU Gazette 32 dated 13 September 1983, the Ulu Kelantan District Council was renamed to the Gua Musang District Council. The reorganization was made under Acts 171 and 176 from 1 January 1979.

MDGM was formed as a result of the establishment and merger of two existing Local Authorities, namely Gua Musang Town Council and Bertam Local Council which was established on 1 March 1984 under Section 3(1), Local Council Act 1952.

In addition, MDGM further expanded its empire by extending the council's operational area from 0.68 square miles (1.76 square kilometers) to 50 square miles (129.5 square kilometers). Among those areas are Kampung Star, Kampung Pulai, Pasir Tumbuh, Chegar Bongor, Kampung Kerinting, Limau Kasturi, Batu Papan and Kampung Lepan Tupai (Lepan Jaya).

After the gazette of the expansion of the MDGM area on 15th September 2005, the administrative area of ​​the MDGM has increased to an area of ​​7,979.77 square kilometers which includes 3 districts namely Galas District, Bertam District and Ciku District.

Address Majlis Daerah Gua Musang,
18300 Gua Musang, Kelantan
Tel +6099120235
Fax +6099121044
Email [email protected]
Web https://mdgm.kelantan.gov.my/

Photos

Today Closed UTC+8

 • Monday
  08:00 AM - 05:00 PM
 • Tuesday
  08:00 AM - 05:00 PM
 • Wednesday
  08:00 AM - 05:00 PM
 • Thursday
  08:00 AM - 03:30 PM
 • Friday
  Day Off
 • Saturday
  Day Off
 • Sunday
  08:00 AM - 05:00 PM

Categories

Map

Author

Claim Listing

Is this your business?

Claim listing is the best way to manage and protect your business.