Jajahan Tumpat

District of Tumpat is one of the 11 provinces of Kelantan, Malaysia. It is bordered by Pasir Mas, Kota Bharu and Thailand. ———- ♡ ———- Jajahan Tumpat merupakan salah satu daripada 11 jajahan pentadbiran negeri Kelantan. Ia disempadani oleh Jajahan Pasir Mas, Jajahan Kota Bharu dan negara Thailand.