Jajahan Tumpat

Jajahan Tumpat merupakan salah satu daripada 11 jajahan pentadbiran negeri Kelantan. Ia disempadani oleh Jajahan Pasir Mas, Jajahan Kota Bharu dan negara Thailand. ———- ♡ ———- District of Tumpat is one of the 11 provinces of Kelantan, Malaysia. It is bordered by Pasir Mas, Kota Bharu and Thailand.