Archives: Listings

Description.

mykelate majlis daerah pasir puteh

Majlis Daerah Pasir Puteh

Majlis Daerah Pasir Puteh (MDPP) adalah sebuah Badan Berkanun Negeri yang ditubuhkan pada 1 Januari 1979 selaras dengan penyusunan semula penguasa tempatan di seluruh Negara di bawah Akta 171 tahun 1976. Kawasan pentadbiran Majlis adalah merupakan pencantuman kawasan Penguasa Tempatan yang telah sedia sebelum 1979 iaitu Lembaga Bandar Pasir Puteh dan Majlis

Read More

Majlis Daerah Kuala Krai

Majlis Daerah Kuala Krai (MDKK) telah ditubuhkan pada 1 Januari 1979 berikutan penyusunan semula Penguasa-Penguasa Tempatan di seluruh Negara dibawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171). Penyusunan semula tersebut dibuat bertujuan bagi mewujudkan sistem pentadbiran yang lebih cekap, berkemampuan serta memainkan peranan yang lebih aktif di dalam menentukan

Read More
mykelate majlis daerah tanah merah

Majlis Daerah Tanah Merah

Majlis Daerah Tanah Merah (MDTM) adalah salah sebuah daripada 12 buah Pihak Berkuasa Tempatan di Negeri Kelantan termasuk Majlis Perbandaran Kota Bharu. MDTM telah ditubuhkan pada 1 Januari 1979 di bawah Akta Kerajaan Tempatan (Akta 171) dengan kawasan yang diwartakan seluas 136.60 km persegi. Penubuhan ini dibuat dengan penyusunan semula beberapa

Read More
mykelate majlis daerah pasir mas

Majlis Daerah Pasir Mas

Majlis Daerah Pasir Mas (MDPM) adalah salah sebuah daripada 12 buah Pihak Berkuasa Tempatan di Negeri Kelantan termasuk Majlis Perbandaran Kota Bharu. Ianya ditubuhkan pada 01 Januari 1979 di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (171) dengan Warta Kerajaan P.U.7/79. Luas Jajahan Pasir Mas ialah 577 km persegi dan lingkungan kawasan MDPM merangkumi

Read More
mykelate majlis daerah gua musang

Majlis Daerah Gua Musang

Majlis Daerah Gua Musang (MDGM) adalah salah sebuah daripada 12 buah Pihak Berkuasa Tempatan di Negeri Kelantan termasuk Majlis Perbandaran Kota Bharu. Diawal penubuhan ia dikenali dengan nama Majlis Daerah Ulu Kelantan. Menerusi Warta K.N.PU 32 yang bertarikh 13 September 1983, Majlis Daerah Ulu Kelantan telah ditukar nama kepada Majlis Daerah Gua Musang.

Read More