Pejabat Tanah Dan Jajahan Kota Bharu

Pejabat Tanah Dan Jajahan Kota Bharu

Average Reviews

Description

Ikuti MyKelate di media sosial berikut :

Pejabat Tanah dan Jajahan Kota Bharu (PTJKB) merupakan sebuah jabatan Kerajaan Negeri yang terletak di bawah pentadbiran Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan. Lokasi Jajahan Kota Bharu disempadani oleh Jajahan Pasir Mas di sebelah barat, Jajahan Tumpat di sebelah Utara, Jajahan Bachok di sebelah Timur dan Jajahan Machang di sebelah Selatan.

Pentadbiran Jajahan Kota Bharu merangkumi 14 buah daerah (Penggawa), 131 buah mukim (Penghulu) dan 601 buah kampung. 14 Daerah Penggawa iaitu Pendek, Kubang Kerian, Kemumin, Peringat, Badang, Panji, Banggu, Salor, Limbat, Ketereh, Kadok, Sering, Beta dan Kota.

Keluasan Jajahan Kota Bharu meliputi kawasan seluas 409 kilometer persegi. Seluas 115 kilometer persegi meliputi kawasan Majlis Perbandaran Kota Bharu – Bandaraya Islam dan seluas 158 kilometer persegi terletak dalam kawasan Majlis Daerah Ketereh – Perbandaran Islam (Dulu dikenali Majlis Daerah Kota Bharu).

PTJKB mula beroperasi sejak tahun 1904 hasil daripada keputusan persidangan pertama Majlis Mesyuarat Kerajaan negeri yang mendapat perkenan Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Kelantan (Sultan Muhammad ke IV).

Pejabat ini diketuai oleh seorang Ketua Jajahan yang juga memangku sebagai Majistret dan Pentadbir Tanah dan Jajahan. Pada keseluruhannya PTJKB mempunyai seramai 143 orang kakitangan.

Lokasi PTJKB terletak di pusat bandar Kota Bharu yang juga merupakan nadi pusat pentadbiran Negeri Kelantan.

Informasi
Alamat Jalan Hospital,
15000 Kota Bharu, Kelantan
Tel +6097481814 / +6097481778 / +6097481963
Faks +6097440688
Emel [email protected]
Web https://ptjkb.kelantan.gov.my/

The Kota Bharu Land and District Office (PTJKB) is a State Government department located under the administration of the Kelantan State Secretary's Office. The location of Jajahan Kota Bharu is bordered by Jajahan Pasir Mas on the west side, Jajahan Tumpat on the north side, Jajahan Bachok on the east side and Jajahan Machang on the south side.

The administration of Kota Bharu District includes 14 region (Penggawa), 131 mukims (Penghulu) and 601 villages. 14 Penggawa region namely Pendek, Kubang Kerian, Kemumin, Peringat, Badang, Panji, Banggu, Salor, Limbat, Ketereh, Kadok, Sering, Beta and Kota.

The area of Kota Bharu District covers an area of 409 square kilometers. An area of 115 square kilometers covers the area of the Kota Bharu Municipal Council – Islamic City and an area of 158 square kilometers is located in the area of the Ketereh District Council – Islamic Municipality (Formerly known as the Kota Bharu District Council).

PTJKB started operating since 1904 as a result of the results of the first meeting of the State Government Meeting which received the approval of His Majesty the King of Kelantan (Sultan Muhammad IV).

This office is headed by a District Officer who also acts as a Magistrate and Land and District Administrator. PTJKB has a total of 143 employees.

The location of PTJKB is located in the city center of Kota Bharu which is also the heart of the administrative center of the State of Kelantan.

Information
Address Jalan Hospital,
15000 Kota Bharu, Kelantan
Tel +6097481814 / +6097481778 / +6097481963
Fax +6097440688
Email [email protected]
Web https://ptjkb.kelantan.gov.my/

Photos

Today Closed UTC+8

 • Monday
  08:00 AM - 05:00 PM
 • Tuesday
  08:00 AM - 05:00 PM
 • Wednesday
  08:00 AM - 05:00 PM
 • Thursday
  08:00 AM - 03:30 PM
 • Friday
  Day Off
 • Saturday
  Day Off
 • Sunday
  08:00 AM - 05:00 PM

Categories

Map

Author

Claim Listing

Is this your business?

Claim listing is the best way to manage and protect your business.