Majlis Perbandaran Kota Bharu

Majlis Perbandaran Kota Bharu

Bandar Raya Islam

Average Reviews

Description

Ikuti MyKelate di media sosial berikut :

Majlis Perbandaran Kota Bharu (MPKB) adalah organisasi Majlis Kerajaan Negeri yang menjalankan operasi di sekitar bandar Kota Bharu yang meliputi 65 seksyen. Keluasan kawasan pentadbiran MPKB adalah 19,542 hektar atau 195.42 kilometer persegi yang merangkumi kawasan dari Pantai Cahaya Bulan ke Pantai Sabak di sebelah utara, kawasan yang bersempadan dengan kawasan Batu 5, Jalan Pasir Mas dan Jalan Kuala Krai ke jambatan Pasir Tumboh di sebelah selatan, Sungai Pengkalan Datu dan Wakaf Stan di sebelah timur dan di sebelah barat Sungai Kelantan.

Kawasan MPKB adalah merupakan nodus pembangunan bagi Negeri Kelantan dengan terletaknya bandar Kota Bharu sebagai pusat pentadbiran, perdagangan dan kewangan. Manakala Pengkalan Chepa sebagai pusat perindustrian dan Kubang Kerian sebagai pusat institusi.

Bandar Kota Bharu telah ditubuhkan pada tahun 1844 dan diisytiharkan sebagai pusat pemerintahan Negeri Kelantan oleh Kebawah Duli Yang Mulia Al-Marhum Sultan Muhammad Ke-II. Pada tahun 1936, bandar Kota Bharu dinaik tarafkan sebagai Majlis Bandaran Kota Bharu (MBKB). MBKB telah dimansuhkan dan ditukarkan kepada Lembaga Bandaran pada tahun 1971. Pada tahun 1978 Lembaga Bandaran Kota Bharu disusun semula dan dinaik tarafkan kepada Majlis Perbandaran Kota Bharu pada tahun 1978.

Alamat Jalan Hospital,
15000 Kota Bharu, Kelantan Darul Naim
Tel +6097454000
Faks +6097486026
Emel [email protected]
Web https://mpkbbri.kelantan.gov.my/

Kota Bharu Municipal Council (MPKB) is a State Government Council organization that runs operations around the city of Kota Bharu which covers 65 sections. The area of the MPKB administrative area is 19,542 hectares or 195.42 square kilometers which includes the area from Cahaya Bulan Beach to Sabak Beach in the north, the area bordering the Batu 5 area, Jalan Pasir Mas and Jalan Kuala Krai to the Pasir Tumboh bridge in the south, Sungai Pengkalan Datu and Waqf Stan on the east and west sides of the Kelantan River.

The MPKB area is a development node for the State of Kelantan with the city of Kota Bharu located as the administrative, commercial and financial center. While Pengkalan Chepa is an industrial center and Kubang Kerian is an institutional center.

The city of Kota Bharu was established in 1844 and declared as the center of Kelantan State government by His Majesty the late Sultan Muhammad II. In 1936, the city of Kota Bharu was upgraded as the Kota Bharu Town Council (MBKB). The MBKB was abolished and changed to the Town Council in 1971. In 1978 the Kota Bharu Town Council was reorganized and upgraded to the Kota Bharu Municipal Council in 1978.

Address Jalan Hospital,
15000 Kota Bharu, Kelantan Darul Naim
Tel +6097454000
Fax +6097486026
Email [email protected]
Web https://mpkbbri.kelantan.gov.my/

Photos

Today Closed UTC+8

 • Monday
  08:00 AM - 05:00 PM
 • Tuesday
  08:00 AM - 05:00 PM
 • Wednesday
  08:00 AM - 05:00 PM
 • Thursday
  08:00 AM - 03:30 PM
 • Friday
  Day Off
 • Saturday
  Day Off
 • Sunday
  08:00 AM - 05:00 PM

Categories

Map

Author

Claim Listing

Is this your business?

Claim listing is the best way to manage and protect your business.