Jajahan Tumpat

District of Tumpat is one of the 11 provinces of Kelantan, Malaysia. It is bordered by Pasir Mas, Kota Bharu and Thailand. ———- ♡ ———- Jajahan Tumpat merupakan salah satu daripada 11 jajahan pentadbiran negeri Kelantan. Ia disempadani oleh Jajahan Pasir Mas, Jajahan Kota Bharu dan negara Thailand.

Latest Articles

Exploring destinations, food and culture around the world

Popular Ratings

Exploring destinations, food and culture around the world