Jajahan Pasir Mas

Jajahan Pasir Mas merupakan salah satu daripada 11 jajahan pentadbiran negeri Kelantan. Ia disempadani oleh Jajahan Kota Bharu, Jajahan Tumpat, Jajahan Tanah Merah dan negara Thailand. ———- ♡ ———- District of Pasir Mas is one of the 11 provinces of Kelantan, Malaysia. It is bordered by Kota Bharu, Tumpat, Tanah Merah and Thailand.